Amitayus, de boeddha van onbegrensd leven

Amitayus is de beschermer

van het subtiele (energie) lichaam.

Vanuit dit subtiele lichaam

vloeit fysieke gezondheid voort.


Massage stimuleert de gezondheid

van het fysieke lichaam en zowel

direkt als indirekt de energiestromen

in en rondom ons lichaam.

ervaar de ruimte in en rondom je

Amitayus

buddhist dharani


Tinna Tinh